Radó i codi europeu contra el càncer: una combinació efectiva en la lluita contra la malaltia

El Codi Europeu contra el Càncer (CECC) és una iniciativa de la Unió Europea i de l’Organització Mundial de la Salut que té com a objectiu promoure mesures preventives i control del càncer a Europa. El Codi es basa en l’evidència científica més recent i se centra en els factors de risc del càncer que poden ser modificats per les persones.

El codi, traduït a més de 20 idiomes, es fa servir com a guia per als governs, per a proveïdors d’atenció mèdica i organitzacions internacionals per identificar i prevenir el càncer.

La història del Codi Europeu contra el Càncer

El primer esborrany es va redactar a la dècada de 1980, però no es va adoptar oficialment fins al 1987, en el marc de la campanya “Europa contra contra el càncer”.

Després de dues-centes hores de debats acalorats, els membres del comitè d’oncòlegs de la Comunitat Europea, presidit pel professor Maurice Tubiana (director de l’Institut Gustave-Roussy, Villejuif) van redactar un “codi europeu contra el càncer”.

Es va publicar el 8 d’octubre de 1987

Aquesta primera versió establia 10 recomanacions: 6 dirigides a la prevenció i 4 al diagnòstic precoç. El 1994 i 2003 es va actualitzar el codi i es va ampliar, sumant una nova recomanació. Aquesta nova recomanació tracte sobre la protecció dels treballadors contra les radiacions ionitzants, en sintonia amb les directives europees contra el radó.

La quarta versió, actualment en vigor, va ser elaborada entre el 2012 i el 2013 per oncòlegs, científics i altres experts de tota la Unió Europea.

La metodologia utilitzada es va basar en l’anàlisi d’informes científics de referència. Quan aquests informes no eren prou recents, van comptar amb el suport científic i tècnic d’un grup d’epidemiòlegs amb experiència en la revisió sistemàtica de la literatura científica.

Sis grups de treball temàtics formats per experts independents van recollir i analitzar aquestes dades amb el suport d’un grup de recerca documental i un grup de treball dedicat a la comunicació. Les seves propostes van ser validades per un comitè científic format per experts de les principals institucions sanitàries europees.

Tot això va portar a la reformulació de les recomanacions ia incloure’n una més:

la referent al radó residencial, el radó que trobem a les cases.

Què hi ha de nou a l’edició de 2014?

La versió del codi vigent es va publicar a l’octubre del 2014.

La nova edició és un document molt més elaborat i inclou tots els aspectes del problema.

A la mateixa hi ha una incorporació de gran calat. Es tracta de la recomanació núm.9

“Esbrineu si està exposat a la radiació procedent d’alts nivells naturals de radó al seu domicili i prengui mesures per reduir-los.”

Amb aquesta incorporació es pretén donar a conèixer allò que ja era una evidència científica: la implicació del gas radó residencial en els càncers de pulmó.

L’esbrinament que proposa el codi només es pot fer mitjançant mesuraments específics, ja sigui amb mesuradors passius o amb mesuradors actius.

El nou codi consta de 12 recomanacions per reduir el risc de càncer a Europa, traduïdes a les 22 llengües oficials de la UE.

Consisteixen en:

-Evitar o reduir l’exposició a factors de risc (tabac, alcohol, sol, carcinògens a la feina, radó, teràpia de reemplaçament hormonal per a la menopausa)

-Adoptar estils de vida saludables (dieta saludable, mantenir un pes saludable, ser físicament actiu, alletar el seu fill)

-Participar en programes organitzats de detecció de càncer de còlon-recte, mama i coll uterí.

-Participar en programes de vacunació contra l’hepatitis B o el virus del papil·loma humà. La publicació oficial del codi conté més de 180 preguntes i respostes pràctiques per acompanyar les recomanacions, oferint aclariments i brindant consells sobre com posar-les en pràctica.

La publicació oficial del codi conté més de 180 preguntes i respostes pràctiques per acompanyar les recomanacions, oferint aclariments i brindant consells sobre com posar-les en pràctica.

La importància de la prevenció

El càncer és una de les principals causes de mort a tot el món i és la segona més comuna a Espanya. La prevenció és clau en la seva lluita.

Hi ha moltes maneres de prevenir el càncer, però una de les coses més importants és deixar de fumar. Fumar s’ha relacionat amb un risc més gran de càncer de pulmó, així com amb altres tipus de càncer.

El gas radó, per si mateix, és la segona causa de càncer de pulmó, però fumar i viure a una casa amb alt contingut de radó augmenta el risc unes 46 vegades.

Tant és així que és recomanable fumar fora de casa si tenim nivells alts de radó.