RADO.CAT impulsa la traducció exacta al català del Codi Europeu contra el Càncer

La iniciativa elimina confusions sobre el risc del gas radó.

El codi europeu contra el càncer (CECC) ha estat traduït finalment en la seva integritat al català sota la iniciativa de rado.cat

El codi europeu és la major eina existent per generar consciència i proporcionar pautes pràctiques sobre la prevenció i detecció primerenca del càncer a la població en general.

El mes de maig del 2023, rado.cat va advertir a les autoritats sanitàries catalanes que la versió catalana que s’oferia a la població no era fidel als originals. Concretament la recomanació núm. 9 en lloc aparèixer traduïda de manera literal, per raons desconegudes, n’hi havia una interpretació.

Per primera vegada s’incloïa el gas radó al Codi a causa de la seva associació amb el desenvolupament de càncer de pulmó.

Des de la seva darrera revisió el 2014 el codi ha estat traduït a 39 idiomes. Totes les versions són un reflex fidel de l’original en anglès excepte la versió catalana. Com que el català no era llengua oficial de la UE, la traducció del codi va anar a càrrec de les autoritats sanitàries autonòmiques.

Les traduccions

Les traduccions respecte a la recomanació núm. 9 del codi són les següents:

La versió original en anglès diu:

“Find out if you are exposat a la radiació de naturalment high radon levels in your home. Take action to redueix high radon levels.”

L’original en francès es:

“Renseignez-vous pour savoir si vous êtes vaig exposar/es à de les emissions élevées de gaz radon à votre domicile. Si te n’este les cases, preneu de les mesures pour réduire ces émissions.”

La traducció castellana:

“Averigüe si está expuesto a la radiación procedente de altos niveles naturales de radón en su domicilio y tome medidas para reducirlos”

En canvi, la versió catalana deia:

“Si viviu en una àrea amb alts nivells naturals de radiació per radó, preneu les mesures necessàries per reduir els nivells alts a la llar.”

L’examen d’aquesta última traducció és senzill: es va passar d’un article imperatiu (Find out, Renseignez-vous, Averigüe) a un tipus condicional en funció de l’àrea d’afectació.  

Aquesta modificació de l’original és de llarg abast perquè, llegida en sentit contrari, dóna a entendre que hi ha zones on no hi ha radó i que, per tant, estaríem davant d’un problema limitat a algunes zones, quan això no és així.

Que diu la Física sobre això

Els especialistes en Ciències Físiques ens diuen que no és possible descartar la presència d’alts nivells de gas radó a cap zona, per més que n’hi hagi algunes amb un alt potencial.

Davant d’aquesta situació és important que la traducció de la recomanació núm. 9 sigui exacta ja que els originals es cuiden molt de limitar el seu propi abast, sense cap menció a àrea o territori.

El radó és un gas radioactiu que es forma de manera natural com a part del procés de desintegració de l’urani present a roques, sòls i aigua.

És important destacar que el radó és inodor i invisible, per la qual cosa no es pot detectar a simple vista. L’única manera de saber si hi ha nivells elevats de radó en un lloc específic és a través de proves i mesuraments realitzats amb equips especialitzats.

A causa de la seva naturalesa radioactiva, l’exposició perllongada al radó augmenta el risc de desenvolupar càncer de pulmó.

Nova vida per el codi

La recomanació del CECC respon així a l’evidència científica que des dels anys 80 i 90 situa el radó com a segon factor de risc de càncer de pulmó, després del tabac, sent el primer en persones que mai no han fumat.

L’impuls a la traducció exacta del CECC promoguda per RADO.CAT pretén donar una segona vida al Codi Europeu perquè una nova difusió del mateix, serveixi per enfortir la consciència pública, promoure l’adopció de comportaments saludables i, alhora, millorar la prevenció i la detecció primerenca del càncer.