Radó, l’amenaça invisible dins de casa.

Hem vist com la pandèmia de COVID-19 ha afectat les nostres vides. En els primers dies vam ser confinats als nostres domicilis i vam passar més temps que mai entre les 4 parets de casa nostra. No va ser fàcil però estàvem fora de perill.

Per aquelles dates (març de 2020) a Espanya estàvem en període transitori d’aplicació de les modificacions al Codi tècnic d’edificació. Aquesta modificació no va sortir als telenotícies però portava importants novetats: per primera vegada (finals del 2019) es legislava d’acord amb una directiva europea que obligava els estats a implantar normes referides a un gas: El radó.

Què és el Radó i per què és perillós?

El radó és un gas radioactiu incolor, sense olor i insípid. Emana del terra i es filtra a través de la terra cap a les cases. El gas radó també es pot trobar a l’aigua i als materials de construcció.

Com detectar si hi ha radó a casa meva

L’única manera de detectar el gas és col·locar un detector específic. No hi ha manera possible de fer-ho per un mateix, amb solucions casolanes.

Al mercat hi ha dos tipus de detectors: Detectors passius i detectors actius.

El detector passiu consisteix en un petit caixetí quadrat (4’5 cm x 4’5 cm) que conté a l’interior una placa de carbó. Aquesta placa reté les partícules alfa que desprèn el radó. Serveix per fer mesuraments a llarg termini (2-3 mesos fins a un any) i proporciona com a resultat la mitjana anual de radó a casa teva.

El detector actiu és un aparell digital, de mesurament continu i serveix per tenir una mesura de radó en temps real.

Què fer si tinc radó a casa seva

Si tens radó a casa, no et preocupis. Mirarem la mitjana anual que ens proporcionin els mesuradors i decidirem si cal fer alguna cosa o no. Hi ha solucions econòmiques per a totes les situacions.